top of page
career join the team

ПРИДРУЖИ СЕ НА
ТИМОТ

Group 8.png

КАНЦЕЛАРИСКИ АСИСТЕНТ

 • Комуникативен

 • Одлично познавање на Англиски јазик

 • Познавање на Microsoft Office

 • Организациони способности

 • Работно искуство

ОПЕРАТОР НА МАШИНИ

 • Искуство како машински оператор (Printing and Calandering)

 • Управување и одржување на машини

 • Запознат со процесот на производство

 • Способност на решавање проблеми

Vector 14.png

КОМПЈУТЕРСКИ И МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР

 • Запознаен со процесот на производство

 • Одлични компјутерски вештини (Illustrator или Rhino)

 • Познавање на машините

 • Техничко разбирање и афинитет

 • Посветеност на детали за да се постигне висок квалитет

ШИВАЧКА

 • Работно искуство како оператор за шиење

 • Шијачки вештини и познавање на истите

 • Познавање на опремата на шиење

 • Познавање на текстилната констуркција и правење шеми за истата

 • Познавање од процесот на производство

ОДДЕЛ ЗА СОСТАВУВАЊЕ

 • Способност за рачни изработки

 • Прецизност во изработкита на детали 

 • Познавање од производниот процес

bc_safeforreal_bg_220510.jpg

SAVE
FOR 
REAL

bc_icons_stopCO2_220502.png
bc_logo_long_color_210830.png

7000 BITOLA

INDUSTRISKA BB

NORTH MACEDONIA

Google PIN

info@brainchild-production.com

+389 75 342 958

FOLLOW US

 • b_web_footer_facebook_220517
bc_logo_long_color_210830.png

7000 БИТОЛА

УЛ. БУРСКА БР. 57

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Google PIN

info@brainchild-production.com

+389 75 342 958

FOLLOW US

 • b_web_footer_facebook_220517
 • b_web_footer_instagra_220607
 • b_web_footer_linkedin_220607
bottom of page